1 Inleiding

Wie kan er zich nog een leven zonder elektriciteit voorstellen. Denk maar eens aan MSN, televisie kijken, internetten, enzovoort. Zonder elektriciteit zou dat allemaal niet mogelijk zijn.
Het is toch eigenlijk ongelofelijk: je hoeft maar een stekker in een stopcontact te steken en het apparaat werkt! Maar toch is het allemaal niet zo vanzelfsprekend.

Stel je eens voor: een grote stroomstoring. Het gehele dagelijkse leven ligt dan plat. Bij mensen thuis ontdooiden de vriezers omdat er geen elektriciteit is, boeren kunnen de koeien niet melken, bedrijven kunnen niet functioneren omdat veel apparaten op elektriciteit werken.
Jullie gaan je in de rol verplaatsen van onderzoekers die zich graag willen verdiepen in elektriciteit. Je gaat daarbij opzoek op het internet. De sites die jullie gaan bezoeken, kun je aanklikken. Ga al eens een kijkje nemen op de volgende website om te weten te komen waar wij onze elektriciteit vandaan halen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektriciteitscentrale

2 Opdracht

Jullie gaan in tweetallen informatie opzoeken over ‘ elektriciteit '. Bij de verwerking vinden jullie vragen en opdrachten die jullie helpen bij het grote onderzoekswerk.
Bij de informatiebronnen vinden jullie websites waar veel informatie te vinden is. En wie weet… misschien wel dé antwoorden op de vragen en opdrachten.
Júllie zijn de super onderzoekers, dus aan jullie de taak om deze webkwestie tot een goed einde te brengen.
Attentie:
Lees alle vragen eerst goed door en maak stap voor stap de uitdagende vragen en opdrachten. Laat zien dat jullie de beste onderzoekers zijn die de school heeft.
De beoordeling aan het einde van de opdracht geldt voor jullie beiden. Jullie krijgen dus allebei hetzelfde punt. Dat betekent dat jullie goed en slim moeten samenwerken!

Veel succes!

3 Verwerking

Maak een verslag van 2 bladzijden in Word waarin de antwoorden op de volgende vragen komen te staan. Het moet dus een weettekst worden met daarin de antwoorden van de vragen verwerkt.

1. Waar vindt het woord ‘elektriciteit’ zijn oorsprong?
2. Hoe noemt men 'elektriciteit' nog?
3. Elektriciteit is geen menselijke uitvinding. Wat is het dan wel?
4. Er bestaan 2 soorten elektriciteit. Welke? Geef er een korte uitleg bij.

5. Waar wordt elektriciteit opgewekt en hoe gebeurt dit?
6. Welke energiebronnen zijn voor hande om elektriciteit op te wekken?

Maak het verslag aantrekkelijk door er afbeeldingen aan toe te voegen. Afbeeldingen kunnen jullie ook vinden op internet en downloaden.

Let goed op de spelling, zinsbouw en natuurlijk leestekens zoals punten, komma’s en dergelijke van jullie verslag want daar kun je namelijk ook punten mee verdienen, en hoe meer punten des te beter je eindscore zal zijn.
Print het verslag uit. Lever dit vervolgens in bij jullie juf of meester.

Geen tijd meer te verliezen, hup, aan de slag!!!!

4 Informatiebronnen

Interessante websites:Interessante filmpjes: (gebruik je koptelefoon om hiernaar te kijken)
5 Beoordeling

Beste onderzoekers,

Deze webquest levert in het totaal 80 punten op.

De volgende items worden bekeken:

1) Lay-out: 10 punten

*Is het verslag verzorgd?
*Staat er niet teveel of te weinig tekst in?
*Zijn er voldoende marges rondom de tekst?
*Komt het geheel sober en rustig over?

2) Grammatica en spelling: 20 punten = 10 punten voor grammatica en 10 voor spelling

*Klopt de zinsbouw?
*Staan er spelfouten in?
*Werd voldoende gebruik gemaakt van de spellingscontrole van de tekstverwerker?

3)Titel: 5 punten

*Hebben jullie een titel gegeven aan het verslag?
*Dekt de titel de inhoud van het verslag?

4) Inhoud met klemtoon op de 6 vragen: 30 punten = 5 punten per antwoord


*Kloppen de antwoorden op de zes vragen?
*Is het antwoord begrijpbaar voor kinderen en/of ouders?
*Is de inhoud volledig?

5) Gebruik van afbeeldingen: 15 punten

*Passen de afbeeldingen bij de inhoud?
*Zijn er niet teveel of te weinig afbeeldingen?
*Zijn de afbeeldingen duidelijk?

6 Afsluiting

Jullie onderszoekwerk zit erop! Elektriciteit is een ingewikkeld begrip en er valt heel veel over te leren. Jullie zijn nu toch een stukje wijzer geworden.

Wat hebben jullie geleerd?

  • Hoe elektriciteit ook wel genoemd wordt in de volksmond.

  • Waar elektriciteit wordt opgewekt.

  • Hoe de opwekking van de elektriciteit gebeurt.

  • Welke energiebronnen er gebruikt worden voor het opwekken van elektriciteit.

Maar...er zijn nog veel meer dingen in verband met elektriciteit die ook heel interessant zijn. Dit zullen jullie de komende weken nog wel ontdekken. Of hebben jullie al wat geleerd?

In ieder geval nog veel plezier op jullie ontdekkingstocht!

7 Leerkracht

Deze webquest is gemaakt voor:

Schooltype: Basisonderwijs
Doelgroep: 3e graad basisonderwijs
Vakgebied(en): Wereldoriëntatie-techniek, taal en ict
Uitvoering door: 2 kinderen
Tijdsinvestering: 2 X 50 MINUTEN
Opbrengst: Een word-document met relevante informatie
over het onderwerp 'elektriciteit' die gebruikt kan worden als info map in de klas. De kinderen leren op een zelfontdekkende manier en dit werkt erg motiverend.

Leerdoelen:
- Lln ontdekken waar en hoe elektriciteit wordt opgewekt.

- Lln ontdekken de belangrijkste energiebronnen voor het opwekken van elektriciteit.
- Lln leren verantwoord omgaan met ict-gebruik.
- Lln kunnen zelf bepalen wat ze denken dat relevant is en dat verwerken in een verslag dat anderen ook kunnen gebruiken.
- Lln kunnnen een taalgebruik dat helder en duidelijk is voor iedereen hanteren.

Materialen die nodig zijn:
Uiteraard de beschikking over computer en internet toegang en voor het inleveren van het gemaakte werk, de mogelijkheid om te printen.


Webkwestiemaker: Thera de Vries
Heeft u op of aanmerkingen ter verbetering van deze webkwestie?

Mail naar het volgende adres: d_thera@hotmail.com